Dyrygenci

 • ksiądz Stanisław Adamczyk

  dyrygent

  Kapłan diecezji tarnowskiej, założyciel i dyrygent chóru, laureat Nagrody im. Jerzego Kurczewskiego, Honorowy Ambasador Królewskiego Miasta Bochni, prezes stowarzyszenia artystycznego Chłopięcy Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai. Pochodzi z rodziny o przydomku Giemzik znanej w Szczawnicy z uzdolnień muzycznych i wokalnych.

  W 1980 roku ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie i otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1980-1984 pracował jako wikariusz w Siedlcach k/Nowego Sącza, a następnie od 1984 do 1987 roku w Ujanowicach k/Limanowej. W obydwu parafiach założył i prowadził chóry parafialne. W roku 1987 został mianowany wikariuszem parafii św. Mikołaja w Bochni i w listopadzie tegoż roku założył Chłopięcy Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai którym kieruje do dnia dzisiejszego i jako dyrygent sprawuje opiekę artystyczną oraz prowadzi emisję głosu.

  W roku 1988 ukończył Kurs Dyrygencki u prof. Stanisława Krukowskiego w Centrum Animacji Kultury w Warszawie gdzie również w latach 1990-1992 odbył Podyplomowe Studium Emisji Głosu. Decyzją Biskupa Ordynariusza w roku 2001 został zwolniony z funkcji wikariusza i oddelegowany do wyłącznej pracy z chórem. W roku 2002 został laureatem Nagrody im. Jerzego Kurczewskiego, przyznawanej pod honorowym patronatem Krzysztofa Pendereckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chóralistyki. Władze Miejskie Bochni w uznaniu wielkich zasług położonych dla rozsławienia imienia Miasta Bochni w Polsce i za granicą nadały mu tytuł Honorowego Ambasadora Królewskiego Miasta Bochni.

 • Bożena Wojciechowska

  drugi dyrygent

  Ukończywszy Wydział Rytmiki w Państwowej Szkole Muzycznej II st. w Krakowie (1982) odbyła studia wyższe na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Krakowie (1982-1987). Od roku 1982 jest nauczycielem rytmiki i kształcenia słuchu oraz dyrygentem orkiestry smyczkowej w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Bochni.

  Od roku 1997 współpracuje z Chłopięcym Chórem Pueri Cantores Sancti Nicolai. Pełniąc funkcję drugiego dyrygenta bierze udział we wszystkich wydarzeniach artystycznych zarówno w kraju jak i za granicą, aktywnie przyczyniając się do osiągnięć zespołu. W roku 2001 została uhonorowana Nagrodą Indywidualną dla wyróżniającego się dyrygenta X. Myślenickiego Festiwalu Pieśni Chóralnej - prowadzony pod jej kierownictwem zespół zdobył wówczas II nagrodę festiwalu. W roku 2003 weszła w skład zarządu stowarzyszenia stowarzyszenia artystycznego Chłopięcy Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai.

 • Marcin Skoczek

  asystent dyrygenta

  Nauczyciel muzyki w publicznych szkołach podstawowych, asystent dyrygenta i zastępca prezesa stowarzyszenia artystycznego Chłopięcy Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai. Od dzieciństwa związany z muzyką - w siódmym roku życia podjął edukację muzyczną w zakresie gry na fortepianie w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Bochni. Od 9 roku życia chórzysta w chórze Pueri Cantores Sancti Nicolai, w którym śpiewał 10 lat.

  W roku 2005 ukończył studia wyższe na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim i podjął pracę jako pedagog w szkołach podstawowych Od 2009 roku pełni rolę asystenta dyrygenta współprowadząc próby i przygotowując chórzystów do występów.

 • Krzysztof Kościółek

  akompaniator

  Organista w bazylice mniejszej pw. Świętego Mikołaja w Bochni od 1985 roku oraz pedagog w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Bochni od roku 1989. Od dzieciństwa związany z muzyką - już w siódmym roku życia podjął edukację muzyczną w zakresie gry na fortepianie, którą w latach 1976-82 kontynuował w Państwowej Szkole Muzycznej II st. w Krakowie, a następnie w krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie organów u prof. Jana Jargonia. Dyplom ukończenia tejże uczelni otrzymał w roku 1987.

  Do osiągnięć artystycznych należy zaliczyć liczne koncerty w kraju (między innymi Tynieckie Recitale Organowe) oraz za granicą - Austria, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Słowacja, Włochy.

  Od 1990 roku związany z chórem z którym jako akompaniator współuczestniczy we wszystkich osiągnięciach i wydarzeniach artystycznych. W roku 2003 objął funkcję członka zarządu stowarzyszenia artystycznego Chłopięcy Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai.