• PL
 • EN
 • DE
 • ES

'Credo' Krzysztofa Pendereckiego w ramach Festiwalu Muzyki Polskiej

Facebook Google+

W dniu 21 lipca 2013 r. w kościele św. Katarzyny w Krakowie na zakończenie Festiwalu Muzyki Polskiej zabrzmiało Credo Krzysztofa Pendereckiego.

To monumentalne dzieło skomponowane zostało na pięć głosów so­lo­wych, chór dzie­cię­cy, chór mie­sza­ny i orkiestrę. Zdaniem krytyków muzycznych znakomicie łączy partie chórów, solistów i orkiestry, tworząc potężną, przekonującą całość. Jest uważane za prostsze w odbiorze od wcześniejszych, skrajnie awangardowych utworów kompozytora, które szokowały słuchacza swoim nowoczesnym brzmieniem.

W koncercie wzięli udział następujący wykonawcy:

 • Sal­ly du Randt – so­pran
 • Ker­stin Eder – mez­zo­so­pran
 • He­le­na Zu­ba­no­vich – alt
 • On­drej Ša­ling – te­nor
 • Krzysz­tof Szu­mań­ski – ba­s-ba­ry­ton
 • Chór Fil­har­mo­nii im. K. Szy­ma­now­skie­go (Te­re­sa Maj­ka­-Pa­ca­nek – chór­mistrz)
 • Ch­ło­pię­cy Chór Pu­eri Can­to­res Sanc­ti Ni­co­lai
 • Sin­fo­nia Iu­ven­tus
 • Ma­ciej Two­rek – dy­ry­gent

W galerii można znaleźć kilka zdjęć z koncertu - zapraszamy!